INFORMIRANI PRISTANAK PDF

Svaka strana koja ima izravni pristup dokumentaciji npr. Izvorni zdravstveni podaci Vidi Izvorni dokumenti. Kontrola kvalitete Provedbene tehnike i djelatnosti u okviru osiguranja kvalitete kojima je cilj potvrditi da su ispunjeni svi zahtjevi kvalitete vezani uz ispitivanje. Izvorni podaci nalaze se u izvornoj dokumentaciji izvornim zapisima ili ovjerenim kopijama.

Author:Kagagrel Bralrajas
Country:Luxembourg
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):7 April 2014
Pages:83
PDF File Size:19.70 Mb
ePub File Size:18.52 Mb
ISBN:327-7-62877-643-5
Downloads:6771
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KirrPostoje razni modeli za tzv. To isto pravo imaju i pacijenti tj. U takvim uslovima nastaju deklaracije o pravima pacijenta. Deklaracija predstavlja doprinos priznavanju pacijentovih prava. Poveljom su definisana osnovna prava pacijenata.

Pregled zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH iz god. Na prava, obaveze i odgovornosti iz stava 1. Povjerenje mora biti obostrano. Formulari za pristanak su dokazi procesa, a ne sam proces. Doktori bi se trebali upoznati sa vodiljama relevantnim za oblast njihove prakse. Koliko dugo pristanak vrijedi? Pristank bi trebalo posmatrati kao kontinuirani proces, a ne kao jednokratnu odluku. Pacijenti se mogu predomisliti bilo kada, sve dok su kompetentni da to urade.

Pacijente treba informirati o svrsi testova i doktori bi trebali biti spremni da odgovore na pitanja pacijenata. Procjena kompetencije Da li se pretpostavlja da su odrasle osobe kompetentne za davanje pristanka? Za sve osobe starije od 16 godina pretpostavlja se da posjeduju kapacitet za pristanak na tretman ukoliko ne postoji dokaz za suprotno. Podrazumijeva li se da su djeca i omladina kompetentni za davanje pristanka? Koji faktori se moraju uzeti u obzir kad se procjenjuje kompetencija za pristanak na tretman?

U dobi od 16 godina postoji pretpostavka da je pacijent kompetentan da daje validan pristanak. Postoje prijedlozi da se promjeni zakon u ovoj oblasti. Ako maloljetna osoba nema kapacitet, da li je neophodno pribaviti pristanak oba roditelja? Oni su svojevrsni portparoli pojedine skupine bolesnika kojoj i sami pripadaju. To su edukovani pojedinci koji lobiraju i brinu oko prava pacijenata. Tribunal za prava pacijenta je pokrenut Bioetika in vivo.

Pergamena, Zagreb: Pergamena, Povelja temeljnih ljudskih prava Europske unije s komentarom. Zagreb, Organizator, Zagreb, Narodne novine, Sorta-Bilajac I. JAHR, Vol. Nova medicinska etika bioetika. Rijeka: Medicinski fakultet u Rijeci; , str. History of informed consent. U: Post SG, ur. Encyclopedia of Bioethics. Nuremberg Code. Principles of Biomedical Ethics, 5th ed.

New York: Oxford University Press; , str. Pravo na odbijanje medicinskog tretmana u Republici Hrvatskoj. Medicina ;44 2 : Carmi A, ur. Informed Consent. Informirani pristanak. Objavljeno dana.

ALBA PD2 PDF

Pravo pacijenta na suodlučivanje

.

RCI-2950 MANUAL PDF

Informirani pristanak za medicinsko dijagnostičke i terapijske procedure

.

HANDBOOK OF DIALYSIS DAUGIRDAS PDF

.

ELEMENTS OF MECHANISM BY DOUGHTIE AND JAMES SOLUTIONS PDF

.

Related Articles