DIKSYONE KREYOL PDF

Premye l0t nan alfabet Krey6l. A majiskil. Atik defini ki vin apreyon mo kifini akyon vw ayl kipa nazal. Mayo a.

Author:Kagul Mikabei
Country:Armenia
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):10 February 2011
Pages:153
PDF File Size:10.44 Mb
ePub File Size:14.67 Mb
ISBN:260-8-27624-365-4
Downloads:7159
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DishakarM pa pral antre nan detay tout tit yo—se pa objektif mwen nan travay sa a. Church of God Mennonite. Port-au-Prince: Faine, Jules. Freeman Bryant C. Gilabert, P. Georges Coll. Santo Domingo: Intituto nacional de pastoral, Jeanty, Edner A. Peleman, Louis. Valdman, Albert et al. Haitian Creole-English-French Dictionary. Bloomington: Indiana University, Creole Institute, Editions Konbit, Canada, Gen on lojik ti pa ti pa ret tann non ti papa! Sa gen 23 zan. Ki lojik ki esplike nou gen bay koutba menm kote ak ba ki al nan pye?

Nou rive nan twazyem edisyon li. Pwen kote imaj la ofwaye. Recho dife. Gen kat pwen kadino. Kou dlo a rive nan pwen konjelasyon li, li tounen glas. Kouti, bwodri. Pwen n.

Diri ak pwa se manje Edwa renmen. Li manje de fwa chak jou. Nan tout diskisyon an, Jera manje dan l. Fwote de ranje dan yo. Seremoni pou bay lwa manje. Dejene, dejne, manje moun pran nan maten. Achte de plat manje pou moun yo.

Sa k ta dwe melanje ak mayi moulen, diri oubyen pitimi moun ap manje chak jou yo. Manje prensipal. Manje kay moun pa janm plen vant ou. Manje ki gou nan bouch ou, se li ki gonfle w. Manje ou pa ka manje, se li ki donnen nan jaden ou. Manje ou renmen, se li ki touye ou. Manje pou viv, pa viv pou manje. Manje yo ba ou pa piti. Manje ranvwa n. Diri ak pwa se manje sale.

Manje sa a sale, mwen pa ka manje l. Apre nou jwenn:] sele: v. Sele chwal la pou nou ale. Se Rita ki sale vyann nan. Sibstans blan ki gen gou sale. Gen pwen ak pwen! Kidonk: Ki kote w rive ladan l? Nan ki nivo ou ye? Ki jan w ap boule ak maladi a? Ki jan maladi a ye sou ou?

Nan ki eta w ye? Etan n ap reflechi sou repons la, kite m mete devan je nou prigad Valdman ban nou nan atik m t ap site a.

MELANY LA HISTORIA DE UNA ANOREXICA PDF

Diksyonè Kreyòl Vilsen

.

BC184L DATASHEET PDF

Diksyone kreyol angle

.

ADICION ELECTROFILICA PDF

Diksyonè Franse-Kreyòl Ayisyen

.

Related Articles