CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2012 PDF

Zulujora Veronderstellenderwijs aannemend dat in de inleenconstructie tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds geen wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat in ieder geval in beginsel ook voor die periode oveg een verklaring voor recht zou kunnen worden afgegeven als door FNV verzocht. Onder verwijzing naar hetgeen reeds is opgemerkt in rov. Het betreft immers een uitzendrelatie. Het hof ziet zich op de eerste plaats voor de vraag gesteld welke betekenis toekomt aan de rechtsverhouding tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds. Daaraan doet niet af dat in artikel 9 van de betreffende CAO staat bepaald lver bij de inleen van uitzendkrachten slechts gebruik kan worden gemaakt van uitzendbureaus die gecertificeerd zijn zoals betoogd in grief 7.

Author:Tygot Arashizil
Country:Antigua & Barbuda
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):22 February 2010
Pages:245
PDF File Size:6.67 Mb
ePub File Size:4.31 Mb
ISBN:552-4-37629-833-9
Downloads:4729
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikazuruVeelgestelde vragen Wat is een cao? Ik heb een contract. Wat heb ik dan nog aan een cao? Je hebt zeker wel wat aan de cao als je een arbeidsovereenkomst hebt. Zonder cao heb je alleen de minimale bescherming van de wet. De cao is belangrijker dan je contract. Afspraken in je cao gaan altijd boven die in je arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst geldt alleen voor jou. Met een cao ben je dus beter af. Met een cao krijg je vaak meer vakantiedagen, regelmatig een loonsverhoging, toeslag voor overwerk of doorbetaling bij ziekte. Ook regelt een cao vaak je pensioen en heb je als lid inspraak in de cao.

Een cao geeft rust op de arbeidsmarkt. Dit voorkomt conflicten. Wie controleert de naleving van de cao? Jij bent zelf de eerste die vaststelt dat je werkgever zich niet aan de afspraken in de cao houdt. Meld dit bij je werkgever. Je kunt ook bij bij de FNV aankloppen. Nog beter is het om dat samen met zoveel mogelijk werknemers in jouw bedrijf te doen.

Het zijn de leden die aan FNV moeten laten weten dat het in hun bedrijf niet goed gaat. Dan kunnen we er wat aan doen. En bij een lidmaatschap van de FNV! Want in een bedrijf met veel leden kan de FNV harder met de vuist op tafel slaan. Voor wie geldt de cao? Cao betekent letterlijk: collectieve arbeidsovereenkomst.

Wat is een sector-cao? Een sector-cao geldt voor een hele sector, bijvoorbeeld de bouw en de metaal. Een sector-cao geldt allereerst voor jou als je lid bent van een organisatie die de cao heeft afgesloten: een vakbond of een werkgeversorganisatie. De minister moet de cao hiervoor algemeen verbindend verklaren.

Vanaf de datum waarop de minister deze algemeen verbindend verklaring AVV afgeeft, geldt de cao voor alle bedrijven en werknemers in de sector. Hoe lang is de cao geldig? Een cao heeft meestal een looptijd van 1 of enkele jaren, maar nooit meer dan 5 jaar.

Is er na afloop van die periode nog geen nieuwe cao, dan blijft de oude cao toch gelden.

KARL TERZAGHI BIOGRAFIA PDF

CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 * | CAO Transport

.

ATRAHASIS EPOS PDF

Beroepsgoederenvervoer | Transport | TLN 2014 - 2016

.

AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA FRIEDRICH NIETZSCHE PDF

Akkoord CAO Transport 2012-2013 | CAO Beroepsgoederenvervoer

.

Related Articles