AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING AJ 2013 PDF

Dijinn aangifteformulier vennootschapsbelasting aj pdf — PDF Files In aaj arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als het beding een schriftelijk motivering van de werkgever bevat, waarin is aangegeven dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De Anwverzekering kan in beginsel maximaal tien jaar vrijwillig worden voortgezet. De werknemer kan in dat geval met de vergoeding namelijk maar een maand overbruggen. De werkgever is niet verplicht om het advies van de OR op te volgen. Bepaalde ontslagen tellen niet mee.

Author:Dura Kajim
Country:Singapore
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):14 April 2007
Pages:413
PDF File Size:6.64 Mb
ePub File Size:8.7 Mb
ISBN:348-1-17705-222-2
Downloads:52173
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashizshuraInschrijven Inhoud: Met dit online seminarie maken wij u wegwijs in de nieuwe aangifte vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar Onze twee gedreven vakdocenten focussen op de inhoudelijke nieuwigheden uit de fiscale aangifte en geven u bruikbare informatie ter voorbereiding.

Vaksgewijs worden de actuele ontwikkelingen in wetgeving, parlementaire vragen, administratieve standpunten en rechtspraak geduid. Aftrek van woningkosten in vennootschappen: waar staan wij? Interesten op lening ter financiering van een dividenduitkering: aftrekbare beroepskosten?

Interesten op RC credit: hoeveel is toegelaten? Liquidatiereserve: wanneer kunt u uitkeren? Hoe best uitkeren? Liquidatiereserve: wat met gemengde aandeelhouders? Wanneer zijn voorzieningen fiscaal nog vrijstelbaar? Vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut: de moeite waard? Groepsbijdrage: voorwaarden en praktische verwerking ervan Investeringsaftrek versus Aanslag geheime commissielonen: wat is er gewijzigd?

Voorafbetalingen: wat moet u aanraden aan uw klanten voor aanslagjaar ? Zij is auteur van o. Hij is auteur van o.

Tijdsindeling: Video on Demand U kan deze opleiding volgen wanneer u wenst! U kan uw vragen via email stellen tot uiterlijk 15 mei op het emailadres: aangifte practicali. U betaalt pas na ontvangst van de factuur. Ons registratienummer is DV. Attesten: U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties: BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30 IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30 IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30 Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad.

BUDIDAYA TANAMAN TERUNG UNGU PDF

Ondernemers: Aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting

Aangifte vennootschapsbelasting aj 2 : nieuwigheden Nu 30 september, de deadline voor het indienen van de aangifte VenB naderbij komt, wijzen we u graag op enkele belangrijke punten. We staan in het bijzonder stil bij enkele wetswijzigingen die werden doorgevoerd en in werking zijn getreden sinds vorig aanslagjaar. Dezelfde deadline geldt zowel voor wie een elektronische aangifte indient, als voor wie per uitzondering zijn aangifte nog op papier mag indienen. Voor vennootschappen die hun boekjaar op een andere datum afsluiten, geldt er een andere datum. Voorbeelden NV W sluit haar boekjaar af op 30 april

BU2508 DATASHEET PDF

Vennootschapsbelasting

Telkree Eventuele andere vergoedingen in het kader van de formele ontbindingsprocedure kunnen niet worden toegekend. Venniotschapsbelasting wat betreft loon in natura geldt als eis dat dit ook wordt verstrekt aan werknemers met inkomsten uit tegenwoordige arbeid die voor het overige vennootzchapsbelasting dezelfde omstandigheden verkeren. Evenals bij de UWV-procedure kan de kantonrechter alleen overgaan tot ontbinding als er sprake is van een redelijke grond voor ontslag en als herplaatsing van de werknemer in een passende functie binnen het bedrijf of concern binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Gekeken moet worden of dat product ook aan derden klanten wordt verkocht. Een dergelijke verklaring kan de werknemer bij de Belastingdienst aanvragen. De werkgever mag de werknemer slechts schorsen of op non-actief stellen indien hij daarvoor zwaarwegende redenen heeft.

Related Articles