J.S.BACH - SUITE BWV 997 - I PRELUDE PDF

Fenricage Suite in C minor, BWV This file contains additional information, probably added from site digital camera or scanner used to create or digitize it. Information from its description page there is shown below. Org libVorbis I Permission Reusing this file. Prelude from the suite nu. Lute J. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.

Author:Tygozil Samutaxe
Country:Albania
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):26 November 2019
Pages:174
PDF File Size:14.80 Mb
ePub File Size:16.52 Mb
ISBN:927-8-14958-718-7
Downloads:41164
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FetBach en de luit[ bewerken brontekst bewerken ] Bach heeft zijn werken voor luit zelf niet bijeen gebracht in een samenhangende verzameling, zoals hij bv.

De instrumentkeuze[ bewerken brontekst bewerken ] Bach speelde naar aller waarschijnlijkheid zelf geen luit, [1] maar hij onderhield nauwe banden met luitisten en was daardoor bekend met de klank, het idioom en de mogelijkheden van het instrument.

Johann Elias Bach, een familielid van Bach, heeft een beschrijving gegeven van Bachs ontmoeting in [2] met twee van de beste luitisten van die tijd: "Wij werden onthaald op de meest excellente muziek toen mijn neef d. Wilhelm Friedemann Bach uit Dresden, in gezelschap van twee beroemde luitisten, de heer Weiss en de heer Kropffgans , in ons huis speelden".

Ten eerste door de manier waarop luiten gestemd werden was het onmogelijk sommige basnoten te spelen zoals door Bach geschreven. Het was echter gebruikelijk dat luitisten werken in een andere positie namen; in sommige van de tabulaturen is die aanpassing al gemaakt. Ten tweede zijn sommige akkoorden op een luit niet te spelen, o. Bach zal er dus van uit zijn gegaan dat een luitist de werken aan zijn instrument zou aanpassen.

De tablaturen verschillen echter in meer opzichten dan de speelbaarheid vereist. Bachs neef, Johann Nikolaus Bach, was de uitvinder van luit-klavecimbels; hij leverde in een Lautenwerk aan Ernst August, de hertog van Saksen-Weimar en Bach zal hoogstwaarschijnlijk hebben bemiddeld bij de aankoop. Het is ondenkbaar dat hij in dit geval anders zou hebben gehandeld.

Het probleem kan dan liggen in het gebruik, de stemming en besnaring van de luit in het 18e-eeuwse Duitsland, waarover niet veel vastligt. Het zou ook denkbaar kunnen zijn dat Bach de werken schreef voor een soort luit waarvan geen exemplaar meer bestaat. Ook heden ten dage is de teorbe het instrument dat wordt gekozen voor uitvoering van Bachs luitwerken. De snaren "koren" zijn, met uitzondering van de hoogste of de twee bovenste, paargewijs gerangschikt: men spreekt van respectievelijk enkel- of dubbelkorig.

De luitwerken binnen het oeuvre van Bach[ bewerken brontekst bewerken ] Binnen het oeuvre van Bach nemen de werken een bijzondere positie in, in die zin dat er weinig bekend is over de oorsprong en de bestemming, zowel wat instrument betreft zie boven , als opdrachtgever van de werken.

De Duitse componist en musicoloog dreigde in de redacteuren van de Bach Gesellschaft zelfs aan te klagen als de werken met zo weinig aandacht zouden worden gepubliceerd. Sonates — solo of voor luit met andere instrumenten — en concerten zijn niet ongebruikelijk in de 18e eeuw in Duitsland. De luit heeft tot aan het begin van de Romantiek zijn plaats In Duitsland weten te behouden. Ook de markt voor bouwers van luiten floreerde nog in het 18e-eeuwse Duitsland.

Bach heeft, naast de hier behandelde werken voor sololuit, de luit ook gebruikt in een aantal van zijn composities: de Johannes-Passion BWV , : Aria Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten nr.

Het is echter aan de gitaristen aan wie de eer toekomt voor de herwaardering van Bachs luitwerken. Ook de uitvoeringen van Julian Bream en John Williams hebben veel in de belangstelling gestaan. Bach, een bewerking in Franse luit tabulatuur , waarschijnlijk van Adam Falkenhagen , [1] in de muziekbibliotheek van de Stadt Leipzig gecomponeerd tussen en [2] ; 3. De bas is in de tabulatuur regelmatig met een octaaf verhoogd; ook is de tabulatuur sterk versierd met luit-Manieren versieringen in de stijl van Adam Falkenhagen.

Het werk stelt de luitist voor grote problemen [3] door de posities, de akkoorden en de lage G in de prelude. In de anonieme tabulatuurbewerking zijn de aanpassingen gemaakt om het werk uitvoerbaar te maken op de luit. Deze suite is opgedragen aan een zekere Monsieur Schouster.

Joseph Schouster was ten tijde van Bach baszanger aan het Hof van Dresden. Aan de hand van het watermerk MA in middelgrote letter werd het Brussels autograaf van de suite tussen en gedateerd, de jaren waarin Bach papier met dat watermerk gebruikte. Het werk heeft een voor een luit opmerkelijk lage tessituur , met voor de luitist veel problemen, met name in de prelude met onspeelbare akkoorden en met on-idiomatisch dicht notenbeeld in met name de snelle delen.

Een eerdere kopie uit ca. In de klavierversies is de partij voor de rechterhand een octaaf hoger genoteerd. Pour La Lute di Johann Sebastian Bach, contemporaine kopie van de hand van Johann Peter Kellner , Staatsbibliotheek Berlijn-Dahlem Sylvius Leopold Weiss, luitist Het werk is volledig speelbaar op de luit en is met zijn stijl van karakteristieke gebroken akkoorden typisch voor de late preludes in de 18e eeuw.

Stijl en tessituur, de baslijn en de dynamische aanwijzingen in de prelude wijzen alle op de luit als instrument voor deze bewerking. Omdat E-groot een lastige toonsoort is voor de luit, wordt de suite vaak getransponeerd naar de toonsoort F-groot.

LOGIQUE INTUITIONNISTE PDF

Suite in C minor, BWV 997 (Bach, Johann Sebastian)

The following pages on the English Wikipedia link to this file pages on other projects are not listed:. Public Not listed Private. Information from its description page there is shown below. Lute Suite BWV If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file. Cookies allow us to personalize content and ads, to provide social suute features and analyze our traffic. Prelude from the suite nu.

SHRIMAD BHAGWAT GEETA IN SANSKRIT PDF

Werke für Laute (Bach)

.

JOBIM DESAFINADO PDF

Prelude from Lute Suite (BWV 997) by J. S. Bach for classical guitar

.

BODYSPACE ANTHROPOMETRY ERGONOMICS PDF

Free sheet music for amateur musicians and learners!

.

Related Articles