EPIPHYSIOLYSIS CAPITIS FEMORIS PDF

Gonad protection is usually used in pelvic x-rays of children. This is followed by the acute slip which is posteromedial. In a chronic slip, the physis becomes sclerotic and the metaphysis widens coxa magna. It is therefore is more easily seen on the frog-leg lateral view rather than the AP hip view.

Author:Gujind Virg
Country:Montenegro
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):1 August 2016
Pages:229
PDF File Size:9.75 Mb
ePub File Size:7.61 Mb
ISBN:552-3-73597-823-6
Downloads:86082
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YozshujinHet is een belangrijke heupziekte bij kinderen. Opvallend is dat deze ziekte vaak laat wordt herkend waardoor er niet alleen op jonge leeftijd ernstige afwijkingen zoals afsterven van bot en kraakbeen kunnen ontstaan maar ook heupslijtage op volwassen leeftijd.

Zo zijn er gevallen beschreven waarbij het meer dan een jaar geduurd heeft voordat de juiste diagnose werd gesteld en de behandeling kon beginnen! Het heupgewricht van een kind Het heupgewricht bestaat uit een kop en een kom. De kop en de kom zijn bekleed met kraakbeen Aan de heupkop onderscheiden wij een bovenste de groeikern en een onderste gedeelte met daartussen in de groeischijf epifysairschijf.

Na de puberteit wordt deze groeischijf geleidelijk aan smaller en verdwijnt deze als het ware in het bot van de heupkop, anders gezegd, de groeischijf sluit zich. Rond de puberteit kan het bovenste gedeelte van de heupkop afglijden naar achter en naar onderen. Oppervlakkig gezien lijkt het bovenste gedeelte van de heupkop de groeikern op een deksel en het overige deel van de heupkop op een pot. Bij een afglijding glijdt het deksel als het ware van de pot. Wanneer wij echter goed naar de foto kijken zien wij dat het bovenste heupkopgedeelte wel in de kom blijft zitten en dat dus de groeischijf en het bovenbeen een andere positie hebben ingenomen.

De naamgeving zou eigenlijk dus anders moeten zijn, bijvoorbeeld bovenbeenafglijding maar zoals zo vaak in de medische literatuur is een bepaalde naam nu eenmaal bekend en blijft deze fraaie naam voortbestaan. Wat is er bekend over de oorzaak? Die is niet precies bekend. De ziekte is niet erfelijk Wel zijn er een aantal mechanische en chemische factoren die een rol spelen. Ongunstige mechanische factoren zijn overgewicht, een te schuine meer verticale stand van de groeischijf en een te grote naar achter staande rotatiestand van de heupkop t.

Chemische factoren zijn veranderingen in de hormoonspiegel in de puberteit waardoor de stevigheid van de groeischijf verzwakt wordt. Hoe vaak komt het voor bij wie en wanneer? In Europa en Amerika ongeveer tussen de 2 en 10 patienten op Meestal zijn het jongens.

Bij jongens komt de afwijking twee tot drie maal zovaak voor als bij meisjes. De leeftijd waarop de diagnose gesteld wordt is gemiddeld voor jongens 13,5 en meisjes 12 jaar, met een ruime variatie tussen de 9 en 16 jaar.

Als er een afglijding aan een kant gevonden is en later ook de heupkop aan de andere kant gaat glijden, blijkt dat binnen een periode van achttien maanden het geval te zijn. Bij een afglijding aan een kant moet er ook altijd op gelet worden bij of de andere kant geen heupklachten gaat geven. Zijn er verschillende typen van afglijden bekend en wat zijn de klachten?

Er bestaan drie typen, een voorstadium, een chronisch afglijden en een acuut afglijden. Het chronisch afglijden komt het meeste voor. In het voorstadium is er pijn in de knie en of het bovenbeen na lang lopen of lang staan of na intensieve sportbeoefening, soms een gevoel van spierzwakte.

Bij het chronischetype is de voornaamste klacht een afwijkend lopen, soms mank lopen, met het been naar buiten gedraaid. De ene dag gaat het lopen weer beter dan de andere dag. De omgeving zoals trainers, leraren merken het afwijkend lopen soms nog eerder op dan de directe familie!

Er ontstaat pijn in de knie, dijbeen en lies, lijkend op een liesblessure bij sporters. Deze klachten blijken soms al maanden te bestaan voordat de diagnose gesteld wordt. Het acuut afglijden is gekenmerkt door een in korte tijd ontstane pijn in de knie en lies waarna het been naar buiten gedraaid is gaan staan, het been is korter is geworden en staan erop is vrijwel onmogelijk deze acute afglijding kan ontstaan door struikelen of vallen en is feitelijk een versnelde afglijding bij een al bestaande chronische afglijding Men kan de acute afglijding ook vergelijken met een fractuur van de heup Een andere indeling die tegenwoordig vaak gebruikt wordt is de indeling in stabiliteit wat betreft afglijding.

Bij geringe afglijding kan men nog wel lopen al dan niet met krukken, echter bij een instabiele afglijding is het lopen zonder krukken en zonder het ontlasten van het been onmogelijk. Bij een instabiele afglijding is er niet alleen kans op problemen op jonge, maar ook op latere leeftijd. Wat wordt er bij het lichamelijk onderzoek gevonden? Een goed onderzoek van het heupgewricht is zeer belangrijk bij verdenking op heupziekten.

Op simpele manier kunnen wij een heupafwijking op het spoor komen. Elke verminderde of opgeheven binnenwaartse draaiing van de heup is verdacht voor een heupafwijking! Bij ieder knieonderzoek, en zeker van een kind, hoort dan ook een heuponderzoek. De regel geldt: "pijn in de knie bij een kind is een probleem in de heup tot het tegendeel wordt bewezen. Een echo onderzoek, hierbij kan vocht worden aangetoond in het heupgewricht, dit is een teken van een instabiele afglijding.

Soms maakt men een botscan of een MRI onderzoek ter beoordeling van eventueel afsterven van kraakbeen of bot van de heupkop. Lauensteinopname: er is een duidelijk verschil tussen de linker en rechter heup.

Maakt de mate van afglijding wat uit? Wanneer een derde van het bovenste deel van de heupkop is afgegleden, spreken wij van een lichte afglijding; van een derde tot een halve afglijding noemen wij het een matige afglijding en meer dan de helft afglijding is een ernstige afglijding.

Hoe groter de afglijding hoe slechter de prognose. Wat is de huidige behandeling? Doel is de voortgaande afglijding tot stilstand te brengen. De standaard behandeling is operatief. Van belang is dat deze schroef de groeischijf doorboort. De groeischijf zal door deze fixatie gaan sluiten en het glijden stopt. Er zijn twee soorten schroeven, titanium en staal. Voordeel van een stalen schroef is dat de kop harder is dan van een titaniumschroef, waardoor er later bij een eventueel verwijderen van de schroef er een betere grip is op de kop.

De huidige techniek met een schroef geeft de minste kans op complicaties. Wanneer helaas de diagnose te laat gesteld wordt en er al een ernstige deformiteit met botombouw is ontstaan, zijn er ook andere operatietechnieken.

Er kan dan een wig uit het bovenbeen gezaagd worden waarna het been in een goede stand wordt teruggedraaid. Hierna worden de botstukken met een plaat en schroeven weer aan elkaar gemaakt.

Deze operatietechniek, die alleen wordt toegepast in een laat stadium van de ziekte kent een verhoogde complicatiekans. Complicaties of nadelige gevolgen van de schroeffixatie.

Complicaties zijn de algemene complicaties na een operatie, zoals een infectie of een slechte wondgenezing. Soms ontstaat een ontsierend litteken op het bovenbeen. De kans op een groot beenlengteverschil is gering omdat de grootste groei van het been in de groeischijven rond de knie, dus niet in de groeischijf van de heup plaatsvindt.

De specifieke problemen zijn afsterven van de heupkop heupkopnecrose of afsterven van het kraakbeen van de heupkop chondrolysis vooral bij de instabiele afglijding. Ook bij de wigcorrecties van het bovenbeen is de kans op deze specifieke problemen vergroot.

Zijn er late gevolgen van deze ziekte bekend? Een te laat ontdekte heupkopafglijding lijdt tot slijtage op relatief jonge leeftijd. Hoe erger de afglijding hoe groter de kans op een vroegtijdige heupslijtage. Wanneer er een lichte of matige afglijding geopereerd is met een schroeffixatie dan is de kans op een heupslijtage beperkt. Een ernstige afglijding heeft, ook na schroeffixatie, een vergrote kans op een heupslijtage.

Dit is zeker mogelijk, ook als op jongere leeftijd een progressieve artrose is ontstaan. Weliswaar is de vorm van de heupkop dan vaak ellipsvormig veranderd en is het gebied onder de kop misvormd maar door gebruik te maken van moderne preoperatieve planning met digitale beeldvorming kan de juiste prothese vorm en maatvoering goed vastgesteld worden.

De ervaring van de arts en de kwalitiet van de gekozen prothese moet er toe bijdargen dat de prothese omdanks de jonge leeftijd zo lang mogelijk mee gaat.

Laatst bijgewerkt op: Alrijne en Rijnland Orthopaedie De vakgroep Rijnland Orthopaedie is hoofdzakelijk werkzaam in het Alrijne Ziekenhuis en verricht al jarenlang de meest uiteenlopende orthopedische behandelingen van het steun- en bewegingsapparaat. De vakgroep profileert zich duidelijk in speciale deelgebieden. Sinds heeft de vakgroep een verdeling gemaakt, waarbij orthopedisch chirurgen speciaal gericht zijn op behandeling van slechts een of enkele onderdelen superspecialisatie.

Dit verhoogt de kennis over dat deelgebied en daarmee de kwaliteit. Rijnland Orthopaedie is ontstaan aan het begin van deze eeuw.

LIBRO BOQUITAS PINTADAS MANUEL PUIG PDF

Epiphyseolysis capitis femoris

Often the range of motion in the hip is restricted in internal rotation , abduction , and flexion. Complications[ edit ] Failure to treat a SCFE may lead to: death of bone tissue in the femoral head avascular necrosis , degenerative hip disease hip osteoarthritis , [6] gait abnormalities and chronic pain. SCFE is associated with a greater risk of arthritis of the hip joint later in life. A study in Scotland looked at the weight of , infants, and followed them up to see who got SCFE. In 65 percent of cases of SCFE, the person is over the 95th percentile for weight. Skeletal changes may also make someone at risk of SCFE, including femoral or acetabular retroversion, [4] those these may simply be chronic skeletal manifestations of childhood obesity.

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA COVEKA PDF

Epifysiolyse

.

KEYENCE ES-M1P PDF

Slipped capital femoral epiphysis

.

Related Articles