DIJALEKTIKA PROSVJETITELJSTVA PDF

Kr ku! Kr, vjeruje se da su naziv Hati preuzeli od predindoeuropskih starosjedilaca, prvi su poeli kovati zeljezno oruzje na Bliskom Istoku, a tajnu zeljeza dugo su uspijevali skrivati od susjeda, drutvo im je izrazito ratniko, vlast ima vojna aristokracija koja djeluje preko vijeca zvanog Panku i u prvim stoljecima bira i nadzire kraljeve, kasnije su kraljevi prisvojili nasljednu vlast i izdigli se iznad vijeca, ispod aristokracije su obini ratnici, a tzv. Kr, Tiglat-Pilesar I, prvi asirski osvaja koji se oko Sarukin, , proirio drzavu uz obale Perzijskog zaljeva i Sredozemnog mora, istrijebio 10 od 12 izraelskih plemena, Asurbanipal II vlada drzavom najveceg opsega prikljuen i Egipat , skupio najvecu knjiznicu tadanjeg doba u prijestolnici Ninivi ueni kralj Propast Asurbanipalovi nasljednici ne mogu nadzirati najvecu drzavu svih vremena, pojedini namjesnici se osamostaljuju, izbijaju pobune i graanski rat, naposljetku, Kaldejci i Medijci razaraju Ninivu 8u! Kr, kasnije su se razvili pojednostavljeni oblici hijeratsko sveceniko pismo za vjerske i znanstvene tekstove te demotsko narodno pismo za pravne isprave, hijeroglife je odgonetnuo J.

Author:Mikakora Zolorr
Country:Hungary
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):9 August 2013
Pages:491
PDF File Size:1.21 Mb
ePub File Size:11.24 Mb
ISBN:840-3-30736-766-4
Downloads:6145
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZolornKr ku! Kr, vjeruje se da su naziv Hati preuzeli od predindoeuropskih starosjedilaca, prvi su poeli kovati zeljezno oruzje na Bliskom Istoku, a tajnu zeljeza dugo su uspijevali skrivati od susjeda, drutvo im je izrazito ratniko, vlast ima vojna aristokracija koja djeluje preko vijeca zvanog Panku i u prvim stoljecima bira i nadzire kraljeve, kasnije su kraljevi prisvojili nasljednu vlast i izdigli se iznad vijeca, ispod aristokracije su obini ratnici, a tzv.

Kr, Tiglat-Pilesar I, prvi asirski osvaja koji se oko Sarukin, , proirio drzavu uz obale Perzijskog zaljeva i Sredozemnog mora, istrijebio 10 od 12 izraelskih plemena, Asurbanipal II vlada drzavom najveceg opsega prikljuen i Egipat , skupio najvecu knjiznicu tadanjeg doba u prijestolnici Ninivi ueni kralj Propast Asurbanipalovi nasljednici ne mogu nadzirati najvecu drzavu svih vremena, pojedini namjesnici se osamostaljuju, izbijaju pobune i graanski rat, naposljetku, Kaldejci i Medijci razaraju Ninivu 8u!

Kr, kasnije su se razvili pojednostavljeni oblici hijeratsko sveceniko pismo za vjerske i znanstvene tekstove te demotsko narodno pismo za pravne isprave, hijeroglife je odgonetnuo J. Tu je postojalo vie manjih drzava, koje su obino priznavale vrhovnu vlast susjednih velesila poput Babilonije, Egipta i Asirije i upijale njihove kulturne utjecaje. Asirci zauzimaju Samariju i raseljavaju Izraelce - Nabukodonozor razara Jeruzalem i odvodi Zidove u Babilon babilonsko ropstvo - Kir svrgava Astijaga i ujedinjuje Perziju i Mediju, Carstvo se iri vojnim osvajanjima, Kina poinje trgovati sa Zapadom Putom svile Kinezi izvoze svilu i zaine, a uvoze metale , poetkom nae ere u Kinu preko Tibeta stize budizam, razvoj znanosti osobito astronomije, tj.

Kretsko-mikenska kultura bronanog doba ili Herojsko doba oko Homersko doba oko Arhajsko doba oko Klasino doba oko Helenistiko doba Kr, tj. Pelazgi prastanovnici Grke i egejskih otoka, Eteokrecani predgrki stanovnici Krete Kreta zbog povoljne klime otok je bio pogodan za poljoprivredu, a zbog zemljopisnog polozaja stanovnitvo je bilo usmjereno i prema pomorstvu i trgovini Minos mitski kretski kralj, prema grkoj predaji Zeusov sin, Minos je vjerojatno bilo dinastiko ime svih kretskih vladara, a pretpostavlja se da je prvi, mitski Minos, gospodar Knosa koji je ujedinio kretske gradove u jedinstvenu drzavu najkasnije oko Kr - nosilac te kulture bilo je grko pleme Ahejaca, najvaznije sredite bio je grad Mikena, a vecina kulturnih dostignuca preuzeta je od minojske kulture - oko Atrejevu riznicu sa zlatnim maskama, peharima i nakitom svjedoi o razvijenim obrtima - linearno pismo B preuzeli su ga od Krecana, pisali su i na papirusu i na glinenim ploicama, pismo je odgonetnuto, kao i jezik, jedan stari grki dijalekt - u XV.

Troju - poetkom XII. Sparta se takoer suoila s problemom prenapuenosti i rijeila ga je ratnim osvajanjem Mesenije Kilonov pokuaj uvoenja tiranide - Drakonovi zakoni: popisano je obiajno pravo i stroge kaznene mjere - Solonove reforme: ukinuto je duzniko ropstvo, graani su podijeljeni u etiri imovna razreda,.

LOCATELLI FLUTE SONATAS PDF

Prosvjetiteljstvo

Dijalektika Estetike I Politike. An Introduction, University of Georgia Press. Sage Publications Galloway, Alexander R. Umetnost I Kritika Prosvetiteljstva. Lane; University of Minnesota Press, Minneapolis. Caillois, Roger Man, Play and Gamesengl.

DIZIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSALE DELLA MUSICA E DEI MUSICISTI PDF

DIJALEKTIKA PROSVJETITELJSTVA PDF

Tek nakon kasnog Dominantni element je intelektualni nazor kojeg su oni zauzeli. Premda su mnoge od tih filozofskih ideala kasnije preuzeli i katolici tokom Nakon druge polovice

BD241B DATASHEET PDF

Povijest...

.

DA PAM 40-501 PDF

Dijalektika prosvetiteljstva, Horkheimer-Adorno

.

Related Articles