BUKU PANDUAN DAN SKIM LATIHAN PENGAKAP KELANA PDF

Menjalankan salah SATU daripada pilihan pengembaraan berikut: Berjalan kaki sejauh 60km masa bermalam: minima 2 malam. Laporan Pengembaraan 1. Menyediakan buku log pengembaraan yang lengkap dan dikemaskini yang disertakan bahan sokongan seperti gambar,lakaran, peta, rakaman video dan menyerahkan kepada penilai di dalam tempoh 15 hari selepas tamat pengembaraan. Bahan sokongan. Persediaan perjalanan 1.

Author:Taukazahn Maugore
Country:Reunion
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):21 November 2017
Pages:178
PDF File Size:13.35 Mb
ePub File Size:18.47 Mb
ISBN:915-8-37072-629-2
Downloads:68091
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FautilarMenjalankan salah SATU daripada pilihan pengembaraan berikut: Berjalan kaki sejauh 60km masa bermalam: minima 2 malam. Laporan Pengembaraan 1.

Menyediakan buku log pengembaraan yang lengkap dan dikemaskini yang disertakan bahan sokongan seperti gambar,lakaran, peta, rakaman video dan menyerahkan kepada penilai di dalam tempoh 15 hari selepas tamat pengembaraan. Bahan sokongan. Persediaan perjalanan 1. Tempat-tempat sejarah dan rekreasi,. Rancangan pengembaraan hendaklah dipersetujui oleh Ketua Kelana, Ketua Kelana hendaklah memberi nasihat, panduan serta peraturan bagi memastikan pengurusan pengembaraan itu mengikut cara berpengakap.

Mesti mengetahui cara menyediakan Buku Log Pengembaraan. Peta pengembaraan dan gambaran keadaan alam semula jadi. Rekod temu ramah, kajian, dan pendapat. Projek jika dikehendaki membuat projek, lokasi, penyertaan masyarakat, masalah, kejayaan. Cetusan rasa digambarkan melalui lukisan, foto,rakaman, video, puisi dan sebagainya. Langkah keselamatan hendaklah diutamakan. Peringatan 1. Pemakluman Pengembaraan dan kebenaran pesuruhjaya Daerah serta pihak berkuasa Polis, Jabatan Hutan, hendaklah diperoleh sebelum pengembaraan.

Calon hendaklah sentiasa menjaga imej pengakap Kerana dan juga menunjukkan contoh teladan yang baik kepada masyarakat. Kajicuaca 1.

ANEMIA HEMOLITICA INTRACORPUSCULAR PDF

Panduan Penyediaan Buku Log Pengakap

Menjalankan projek bantuan yang boleh disampaikan kepada mangsa bencana alam. Menjalankan Projek Anak Angkat Krew Pengakap Kelana samada kepada Kumpulan-kumpulan Pengakap atau kawasan-kawasan yang bersesuaian untuk perkhidmatan berterusan. Menjalankan perkhidmatan di Rumah-Rumah Kebajikan. Laporan Pengembaraan 1. Menyediakan buku log pengembaraan yang lengkap dan dikemaskini yang disertakan bahan sokongan seperti gambar,lakaran, peta, rakaman video dan menyerahkan kepada penilai di dalam tempoh 15 hari selepas tamat pengembaraan. Bahan sokongan.

CONDENSATION BENZOINE PDF

SKIM LATIHAN PENGAKAP KELANA

Pengakap Kelana memberikan keseronokan, mewujudkan persahabatan dan menawarkan aktiviti yang menarik kepada semua belia yang menyertainya. Aktiviti-aktiviti Kelana dijalankan bersama ahli-ahli yang bersefahaman dan aktif di dalam satu kumpulan yang di panggil Krew Pengakap Kelana. Program Krew Kelana menawarkan aktiviti dan keseronokan di serata dunia dari segi fizikal dan cabaran mental, memberi peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat luar serta menyediakan peluang untuk melancong dalam Malaysia dan juga ke luar Negara. Ahli-ahli Krew Kelana akan diberi tugas untuk menguruskan krew sendiri dan memastikan program Latihan Pengakap Kelana dilaksanakan. Menyertai Krew Kelana adalah salah satu langkah bijak dan berfaedah dalam hidup. Ia membuka pintu kepada persahabatan baru, memberikan keseronokan, cabaran dan pengalaman berharga yang sukar untuk dilupakan. Program Kelana adalah berasaskan kepada beberapa aktiviti utama seperti berikut: 1.

Related Articles